Zwroty i reklamacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zwrotu można dokonać jeśli zakupiono produkt jako konsument lub przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zakup nie był związany z charakterem zawodowym firmy.

 • Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (EFADAFE Łukasz Pawłowicz, ul. Światowida 2/1, 45-325 Opole) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
 • Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: biuro@swawolnik.pl 
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Adresat: EFADAFE Łukasz Pawłowicz, ul. Światowida 2/1, 45-325 Opole 
Ja ………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………….. Data zawarcia umowy ………………………………………….. Imię i nazwisko ………………………………………………….. Adres ………………………………………………………………. Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data …………………………….
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z REKLAMACJI 
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne. 
 • Macie Państwo po wykryciu wady prawo: 
 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna; 
 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; 
 4. żądać usunięcia wady. 
 • W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. 
 • Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na swój koszt na adres (EFADAFE Łukasz Pawłowicz, ul. Światowida 2/1, 45-325 Opole), a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani  jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje. 
 • Koszty wymiany lub naprawy ponosimy, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów  demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 
 • Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż  przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu  wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po  upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 
 • Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną. 
 • Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam  znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami. 
 • Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: biuro@swawolnik.pl

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

Nabywając u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny masz prawo nieodpłatnie zwrócić stary zużyty sprzęt, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy będzie obejmował sprzęt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co nowy sprzęt u nas nabywany.   Żeby skorzystać z usługi bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu, prosimy Cię o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta drogą mailową na adres: biuro@swawolnik.pl. Niestety nie możemy zagwarantować jednoczesnej dostawy nowego i odbioru zużytego sprzętu. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu. Przed przekazaniem zużytego sprzętu, prosimy przygotuj zużyty sprzęt w następujący sposób:

 – kuchenki – wymagają odłączenia od instalacji gazowej (przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia) lub elektrycznej, 

– pralki, zmywarki i suszarki – wymagają odłączenia od instalacji wodnej i elektrycznej, 

– lodówki i zamrażarki –  konieczne jest rozmrożenie i odłączenie od instalacji elektrycznej. 

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także: 

-dostarczając go na własny koszt na adres: ul. Światowida 2/1, 45-325 Opole; 

– w punktach zbierania zużytego sprzętu – w tym celu możesz zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. 

Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pod następującym adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php